Grattis Per-Erik Mukka!

IMG_2909_per-erik


I samband med riksstämman i Norrköping 19 juni 2016 invaldes vår skogskämpe, tillika ordförande i Naturskyddsföreningen i Kiruna, Per-Erik Mukka in i Naturskyddsföreningens riksstyrelse.
Per-Erik Mukka är även ledamot i Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns styrelse.
Stort grattis Per-Erik!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Kiruna, Länsförbundet, Riksstämma | Lämna en kommentar

Riksstämma i Norrköping – vi ökar! Kom med!

IMG_3898


Naturskyddsföreningens riksstämma, 17-19 juni 2016, i Norrköping har startat. Riksstyrelsen presenterade verksamhetsberättelsen och bilden säger allt – Naturskyddsföreningen ökar!
Kom du också med! Klicka här!

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Riksstämma | Lämna en kommentar

Bra konferens för kärnkraftsfritt i Skellefteå

konferens-karnkraftsfritt-skelleftea-IMG_8868


Den stora internationella konferensen i Skellefteå blev mycket lyckad. Det var ett hundratal deltagare som samlades kring de livsviktiga frågorna som planerna att bygga ett kärnkraftverk vid Bottenviken, slutförvar av kärnavfall och möjligheterna med förnybar energi.

Stämningen var inspirerande och livlig – vi har absolut inte gett upp kampen. Konferensen gav viktig kunskap och många nya kontakter, idéer och inspiration. En rad kunniga föreläsare från universitet, myndigheter och miljöorganisationer kom från Sverige, Finland och Ryssland. Kulturen var också en viktig del på konferensen med musik, film, bild, ord och berättelser. Deltagarna kom från olika håll och alla engagerade samtal och diskussioner kommer att få stor betydelse framöver i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Internationell samverkan är av stor betydelse för att stoppa kärnkraftverk som får stora effekter oberoende av nationsgränser.

Vid konferensen antogs ett uttalande som har undertecknats av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och de organisationer som arrangerade konferensen. Uttalandet tillsammans med en beskrivande bakgrundstext skickades den 30 maj 2016 till Sveriges och Finlands regeringar. En kopia har sänds till Rysslands ambassad i Stockholm för vidarebefordran till Rysslands regering.

UTTALANDE från konferensen KÄRNKRAFT VID BOTTENVIKEN 30 maj 2016 (pdf)

Läs mer

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Atomkraft, Biologisk mångfald, Demokrati, English, Film, Fiskar, Förnyelsebar energi, Kärnkraft, Nordkalotten, Omställning, Planetens gränser, Ryssland, Vindkraft | Lämna en kommentar

Fiskmarknad – konferens i Luleå 23-25 augusti

harrar_urpo_taskinen_img_1247
Harrar vid Maunu i Torneälven. Foto Urpo Taskinen.

Naturskyddsföreningen är en av arrangörerna bakom en stor konferens kring fiskvandring i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads universitet, Sportfiskarna och World Fish Migration Foundation den 23-25 augusti 2016 på Kulturens Hus i Luleå.

Huvudteman som kommer att behandlas under konferensen är tre:
1. Upp- och nedströmsvandring förbi vandringshinder
2. Dammutrivning återställning av vattenflöden
3. Habitatrestaurering återställning av biotoper

Konferensens syfte sammanfattas så här:
• Att föra samman alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering
• Att skapa en mötesplats för genomförare och presumtiva uppdragsgivare och kunder
• Att för området fiskpassage, fiskvandring och restaurering gemensamt:
– skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge
– identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap
– skapa professionella nätverk

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kommer i samverkan med Naturskyddsföreningen i Luleå att medverka på konferensen och en arbetsgrupp är under bildande.
Är du intresserad av att delta i arbetsgruppen?
Ta kontakt med
Sanna Andersson
sanna.g.andersson@hotmail.com
076-842 13 24

Läs mer om konferensen här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Älvar, Biologisk mångfald, Fiskar, Fiskvägar, Fiskvandring, Luleå | Lämna en kommentar

Vision 2016

cold_wind2

 
Vision för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län antagen vid länsstämman i Jokkmokk 24 april 2016

Norrbotten ska gå först i Sverige och ställa om till det långsiktigt hållbara samhället

Norrbotten har goda förutsättningar att gå först i Sverige och leda omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Redan idag ser vi effekterna av den pågående klimatförändringen med global uppvärmning och förhöjd temperatur. Det leder oss mot uteblivna vintrar och en stigande havsnivå. Paris-överkommelsen tog beslut om väl under 2.0 grader med sikte på 1,5 och vi har redan passerat 1,0. Det är hög tid att börja nu. Länet har goda förutsättningar för energiförsörjning och flera viktiga resurser som t.ex. ekosystemtjänster och en stor biologisk mångfald. Dessa är tjänster som vi behöver värdera rätt. Omställningen av jordbruket leder till förbättrad folkhälsa. Kiruna tar redan täten i landet med sin stadsflytt och ser de unika möjligheterna att bygga en långsiktigt hållbar stad. Vi har flera ekokommuner i länet. Norrbotten kan bli föregångslän i landet och forskningscenter med testanläggningar kan växa fram som kan exporteras ut i världen. Omställningen är en unik möjlighet för Norrbotten. Naturskyddsföreningen kommer att föra diskussioner ute i länets för att aktivt vara med och driva omställningen genom att skapa diskussion och dialog om hur framtidens Norrbotten ska se ut.

Du hittar denna vision som en pdf-fil här.

Gillade du det här? Dela med dig:
Publicerat i Gränser för tillväxt, Kiruna, Klimat, Länsförbundet, Omställning, Planetens gränser, Vision | Lämna en kommentar